Ye Gitsin Ürün Detay
Konumunu Ayarla
Konumu Kaydet
Harita üzerinden konumunuzu belirlemek için Pin’i konumuzun olduğu
noktaya sürekleyip bırakınız.